Tuesday, April 24, 2018
   
Text Size

SARANA IBADAH

Sarana dan Prasarana Ibadah Pendidikan Agama Islam di Satuan pendidikan bertujuan untuk:

  1. mendukung proses pembelajaran PAI dalam menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang  Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;
  2. dalam rangka memperkuat akidah, berakhlak mulia, memperluas pengetahuan agama, dan rajin beribadah.

PROFIL

  • 1
  • 2

VIDEO PROFIL

KEPALA SEKOLAH

INFORMASI SEKOLAH

DIREKTORI

Blog Guru